Wie zijn we?

Oro-Maxillo Facial Surgery (OMFS), in het Nederlands wordt dit vertaald als Orale & Maxillo-Faciale Chirurgie of mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, is een heelkundig specialisme. De term Cranio-Maxillo-Facial Surgery (CMF) wordt ook veel bezegd in Europa. Schedelpathologie hoort evenzeer tot het vak als mondpathologie.

De mond-, kaak- en aangezichtschirurg (MKA-chirurg) bezit een master in geneeskunde én in tandheelkunde. Na het behalen van de twee masterdiploma’s zal de kandidaat MKA-chirurg nog minstens 4 jaren voltijdse specialisatie absolveren.

Het chirurgisch spectrum omvat het verwijderen van wijsheidstanden en het plaatsen van orale implantaten. Maar ook orthognatische, congenitale en oncologische chirurgie. Een gedetailleerde lijst van het volledige spectrum vindt u verderop.

Contacteer ons