Cystectomie

Postoperatieve instructies na een cystectomie

Dank voor het gestelde vertrouwen bij uw mondheelkundige verzorging. Hetgeen volgt zijn een reeks raadgevingen en geruststellingen die U doorheen een comfortabele en vertrouwensvolle genezing zullen loodsen. Uw behandeling duurt tot een volledige genezing is bekomen. U bent dus altijd welkom.

Een kaakkyste kan voorkomen zowel in samenhang met een tand als los van de tand. Kysten die zich los van de tand vormen, worden verwijderd zonder de tand aan te raken. Kysten evenwel die in samenhang met een tand voorkomen zoals afgebeeld vergen een verwijdering van de kyste, aangevuld met een wortelkanaalbehandeling om de ontsteking in het wortelkanaal méé te verwijderen. De onsteking van het wortelkanaal breidt zich immers uit tot in de cysteholte.

De bedoeling van de uitgevoerde behandeling is tweevoudig.

In de tweede plaats zal ook getracht worden de oorzaak van deze infectie weg te nemen. De infectie in het kaakbeen wordt in de regel toegeschreven aan de aanwezigheid van microben in het wortelkanaal van de tand. Daarom wordt tevens een chemische én een mechanische reiniging van alle wortelkanalen van de tand uitgevoerd. Na de reiniging wordt het wortelkanaal hermetisch afgesloten door een rubberen stift (gutta percha). Dit gebeurt ofwel tijdens de heelkundige ingreep of kort ervoor in een aparte zittijd, afhankelijk van het soort tand. De toegang tot het wortelkanaal langs de tandkroon wordt afgesloten met een voorlopige vulling. Dit is mooi afgebeeld op onderstaande tekening.In de eerste plaats zal het zieke infectieweefsel verwijderd worden. Dit zieke weefsel tast het kaakbeen aan en kan een bron zijn van druk, ongemak, pijn, fistelvorming en eventueel beschadiging van de buurtanden of de kaakzenuw. Dit infectieweefsel neemt meestal de vorm aan van een cyste en bevindt zich gewoonlijk dicht bij de wortelpunt van de tand zoals op de tekening te zien is. Deze wegname gebeurt langs een kleine insnede, waarvoor U plaatselijk verdoofd wordt zoals bij de tandarts.

In de tweede plaats zal ook getracht worden de oorzaak van deze infectie weg te nemen. De infectie in het kaakbeen wordt in de regel toegeschreven aan de aanwezigheid van microben in het wortelkanaal van de tand. Daarom wordt tevens een chemische én een mechanische reiniging van alle wortelkanalen van de tand uitgevoerd. Na de reiniging wordt het wortelkanaal hermetisch afgesloten door een rubberen stift (gutta percha). Dit gebeurt ofwel tijdens de heelkundige ingreep of kort ervoor in een aparte zittijd, afhankelijk van het soort tand. De toegang tot het wortelkanaal langs de tandkroon wordt afgesloten met een voorlopige vulling. Dit is mooi afgebeeld op onderstaande tekening.

Indien het onmogelijk is om langsheen de kroon het wortelkanaal te zuiveren dan zal het wortelkanaal gereinigd en afgesloten worden langsheen het worteluiteinde van de tand. In dit geval wordt de kroon van de tand niet aangeboord.

Wanneer de cysteholte volledig verwijderd is zien we de tandwortels in de cysteholte verschijnen. Soms is de toegang tot de tandwortels langsheen de mond verhinderd door een kroon of een stift in het wortelkanaal. Wanneer het wortelkanaal niet toegankelijk is dient de cyste alsnog gescheiden te worden van het wortelkanaal waaruit opnieuw een infectie zou kunnen ontstaan. Daarom wordt het uiteinde van het wortelkanaal (apex) bijkomend ingekort (apexresectie) en voorzien van een vulling (retrograde vulling). Tal van vullingsmaterialen zijn hiervoor van toepassing.

Na de ingreep wordt de wonde  gehecht met draadjes die ofwel vanzelf vergaan ofwel weggenomen moeten worden na 1 à 2 weken (zijde draad).

Nabezwaren

Van deze behandeling kunt U de volgende nabezwaren verwachten, welke op zich geen reden tot ongerustheid dienen te zijn:

Zwelling

Het optreden van een flinke dikke wang is te verwachten. De zwelling wordt het hevigst na de tweede tot de vierde postoperatieve dag en begint nadien  duidelijk af te nemen.

Suturen 

De draadjes kunnen een vervelend en spannend gevoel veroorzaken. Dit is normaal en zal ophouden wanneer ze vanzelf opgelost zijn of wanneer ze verwijderd worden na 1 à 2 weken.

Napijn

Ongemak tot pijn is normaal. Medicatie zoals voorgeschreven is gewoonlijk zeer doeltreffend. Wacht niet tot de pijn in alle hevigheid is doorgebroken alvorens een pijnstiller in te nemen.

Temperatuur

Lichte koorts is normaal de volgende dag. Rusten en veel drinken is dan geboden.

Nabloeden

De eerste 12 tot 24 uur is nabloeden mogelijk, met name wanneer de dag van de ingreep overvloedig wordt nagespoeld.

WAT ZEKER TE DOEN:

VANDAAG:

 • Neem pijnstillers alvorens de verdoving is uitgewerkt.
 • Tong weghouden van de plaats van de ingreep
 • Een beschermd ijszakje op de wang houden gedurende 2 à 6 uur na de ingreep
 • Veel rusten
 • Eten en drinken is niet beperkt, maar kan wat moeilijkheden opleveren.
 • Bij voorkeur wordt gekozen voor lauw tot koud vloeibaar of zacht voedsel.
 • Wacht echter met eten en drinken tot de verdoving is uitgewerkt.

VOLGENDE DAGEN:

 • Na 24 uur de mond spoelen met lauw zout water ( 1 koffielepel zout in één tas lauw water) mondspoelmiddel.
 • Neem pijnstillers en antibiotica zoals voorgeschreven.
 • Schoonhouden van de mond is essentieel. Tanden poetsen moet normaal verder gebeuren, eventueel met een kleine, zachte kindertandenborstel.
 • Veel rust en een goede voeding bevorderen uw genezing.

WAT ZEKER NIET TE DOEN

 • Eerste 24 uur niet spoelen en niet zuigen op de wonde. Dit veroorzaakt afbraak van de bloedklonter en leidt tot nabloeden.
 • Geen hete koffie, thee of hete spijzen in de eerste 24 uur.
 • Gedurende de eerste 3 dagen niet roken en geen alcholol benutten.

NAZORG BIJ DE VERWIJZENDE TANDARTS

Meestal is de behandelde tand voorzien van een witte noodvulling, die na genezing van de wonde door uw eigen tandarts moet vervangen worden door een defintieve vulling ( 1 à 2 weken).

We hopen U met deze richtlijnen van nut geweest te zijn en wensen U van harte een vlot herstel!