Ga verder naar de inhoud

Bestuur & subsecties

Het bestuur van de Belgische Vereniging voor MKA en Hoofd-Hals chirurgie (BVMKA HH) is samengesteld uit twee secties. Enerzijds een wetenschappelijke sectie en anderzijds een sectie met het oog op de professionele verdediging van de beroepsgroep. De penningmeesters en webmaster staan ter dienste van beide secties, net zoals de Nederlandstalige en Franstalige ASO-vertegenwoordiger.

Sectie wetenschappelijke vereniging

Constantinus Politis

Voorzitter sectie

Yves Gilon

Ondervoorzitter sectie

Geert Van Hemelen

Secretaris sectie

Sectie professionele vereniging

Blaise Kovacs

Voorzitter sectie

Jan Van de Perre

Ondervoorzitter sectie

Christophe Spaas

Secretaris sectie

Penningmeesters & webmaster

Sylvie Hendrikx

Penningmeester

Lieven Renier

Penningmeester

Tomas-Marijn Croonenborghs

Webmaster

ASO vertegenwoordiging

Cyril Bouland

ASO vertegenwoordiger Wallonië

Lise Kustermans

ASO vertegenwoordiger Vlaanderen

Onze partners